'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Nasz Patron

Bolesław Orzechowicz
(1847-1927)


       Ostatni dziedzic Kalnikowa, ziemianin, mecenas nauki, twórca  i ofiarodawca muzeum dzieł sztuki, fundator kościoła parafialnego w Kalnikowie, honorowy obywatel królewskiego miasta Lwowa - oto krótka charakterystyka sylwetki patrona Zespołu Szkół w Kalnikowie.

       Jego życie, czyny, zaangażowanie jest modelowym przykładem bohatera pozytywistycznego. Umiłowanie ziemi, szacunek do "małej ojczyzny" połączony ze świadomością wagi nauki, tradycji i religii tworzy wizerunek godny upamiętnienia.
       Bolesław Orzechowicz urodził się 30 maja 1847r. we Lwowie. Ojciec Andrzej, lekarz, radny miasta Lwowa. Matka Zofia, działaczka społeczna, organizatorka szpitali powstańczych.
       Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim i Akademię Rolniczą w Hohenhemie. Wolny czas spędzał w Kalnikowie - własności rodziców.
       W połowie lat osiemdziesiątych XIX w., po śmierci ojca Bolesław Orzechowicz wraz z żoną Wandą (z domu Rozwadowską) na stałe osiada w Kalnikowie. Jednopiętrowy, renesansowy pałacyk  usytuowany w centrum własnoręcznie pielęgnowanego parku staje się ostoją Orzechowiczów, miejscem spotkań, planów i działań.

       Ostatni dziedzic Kalnikowa przyczynia się do założenia parafii Kalników (w roku 1908 zostaje wydzielona z Krakowca).

       W  jego dworze mieści się kaplica, w której odprawiano msze. W roku 1913 funduje kościół w stylu neogotyckim, który służy wiernym do dziś. Wymowny jest napis zdobiący kościół: „Z DARÓW TWOICH PANIE SKŁADAMY CI OFIARĘ”

       Bolesław Orzechowicz był wielkim mecenasem nauki i sztuki, poprzez fundację imienia żony i rodziców przyczynił się do założenia i funkcjonowania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Świat nauki doceniając działalność filantropa z Kalnikowa uczcił go wydaniem w roku 1916 „Księgi pamiątkowej ku czci Bolesława Orzechowicza”.
       W dwóch tomach liczących 1200 stron druku, pięćdziesięciu działaczy ze wszystkich stron kraju, rozmaitej specjalności opublikowało swoje prace. Można je dzisiaj czytać w oryginale (m.in. A. Brucknera) w kalnikowskiej szkole. Na początku lat dwudziestych Orzechowicz uzyskuje honorowe obywatelstwo Lwowa, ulicę swoim imieniem, oraz honorowy tytuł doktora praw Uniwersytetu Lwowskiego.
       Wszystkie te godności były pokłosiem dobroczynnej działalności, a w szczególności podziękowaniem za zbiór dzieł sztuki ofiarowany lwowskiemu oddziałowi Muzeum Narodowego.

       Właśnie Orzechowicz jako pasjonat i zbieracz dzieł sztuki wzbudza podziw od dziś. Podczas podróży po całej Europie i poza Europę (Wiedeń, Paryż, Florencja, Rzym, Neapol, Ateny, Kair, Konstantynopol) odwiedza muzea, antykwariaty i domu aukcyjne gdzie zbierał (odkupywał) rozproszone po świecie zabytki sztuki polskiej.

       Posiadał także kolekcje odziedziczone od rodzin z nim spokrewnionych, a więc Rozwadowskich i Obnińskich. Tą drogą powstało muzeum w Kalnikowie.

       Zbiory Orzechowicza składały się z kolekcji różnorodnej broni, bardzo bogatego działu malarstwa i wyrobów artystycznych. Z malarstwa należy wymienić m.in. rysunki Artura Grottgera, cykl wizerunków książąt polskich Jana Matejki, obrazy Henryka Siemieradzkiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałta, Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego…

       Jeśli chodzi o wyroby artystyczne należy wspomnieć o zbiorze zegarków, kolekcji miniatur, kolekcji szkła artystycznego, zbiorach porcelany i brązu.

       W roku 1922 Muzeum Narodowe przejmując zbiory Orzechowicza wydało pod redakcją Karola Bareckiego opis wraz z reprodukcjami wszystkich „skarbów” ostatniego dziedzica Kalnikowa (w posiadaniu kalnikowskiej szkoły).

       Krótko przed śmiercią Bolesław Orzechowicz w swoim testamencie przekazuje Kalników ukochanemu Towarzystwu Naukowemu z Lwowa.

       Zmarł 7 października 1927r. w wieku 80 lat. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na miejscowym cmentarzu. Grobowcem opiekuje się cała społeczność Kalnikowa.