'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Galeria

Pięciolecie nadania szkole imienia Bolesława Orzechowicza

Inscenizacja historyczna,złożenie kwiatów na grobie patrona.

Ilość zdjęć: 19