'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Galeria

Lokomotywa w kalnikowskim parku

Działania w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom"

Ilość zdjęć: 9