'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Maria Dacyk

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Godzina z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna (w.f.)

wychowawca klasy drugiej gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: czwarta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: szósta

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: ósma

Funkcje: nauczyciel