'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Bogusław Kosztyła

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Godzina z wychowawcą, godzina dyrektorska

wychowawca klasy ósmej

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: szósta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: ósma

Funkcje: wychowawca, nauczyciel