'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Barbara Stopa

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Przyroda, Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca klasy drugiej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: druga

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: pierwsza

Funkcje: nauczyciel


Klasa: piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: szósta

Funkcje: nauczyciel