'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: czwarta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: piąta

Funkcje: nauczyciel

Szkoła Podstawował w Kalnikowie Oddziały Gimnazjalne

Klasa: druga

Funkcje: nauczyciel


Klasa: trzecia

Funkcje: nauczyciel