'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Małgorzata Kowalska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka, Fizyka, Godzina z wychowawcą, b-ch-f-g

wychowawca klasy pierwszej gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: siódma

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: szósta

Funkcje: nauczyciel

Szkoła Podstawował w Kalnikowie Oddziały Gimnazjalne

Klasa: druga

Funkcje: nauczyciel


Klasa: trzecia

Funkcje: nauczyciel