'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Dariusz Lasek

Funkcje: Pedagog

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Kalnikowie
12:35 - 13:20 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna szósta

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawował w Kalnikowie Oddziały Gimnazjalne
13:25 - 14:10 Wychowanie fizyczne zajęcia łączone dla chłopców z klasy 1 - 3 G sala gimnastyczna trzecia
13:25 - 14:10 Wychowanie fizyczne zajęcia łączone dla chłopców z kl. 1 - 3 gimnazjum sala gimnastyczna druga
14:15 - 15:00 Wychowanie fizyczne zajęcia łączone dla chłopców z klasy 1 - 3 G sala gimnastyczna trzecia
14:15 - 15:00 Wychowanie fizyczne zajęcia łączone dla chłopców z kl. 1 - 3 gimnazjum sala gimnastyczna druga

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Kalnikowie
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna szósta

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Kalnikowie
11:40 - 12:25 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna szósta

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Kalnikowie
12:35 - 13:20 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna szósta