'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Ludmiła Sozańska-Popowycz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Historia, Godzina z wychowawcą

wychowawca klasy czwartej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: czwarta

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: szósta

Funkcje: nauczyciel