'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Kadra

Jolanta Głuszek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Chemia

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Klasa: siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: ósma

Funkcje: nauczyciel