'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie - Klasa trzecia

Wychowawca

Beata Kasprzyk

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
11:40 - 12:25 Język angielski sala nr 4 Monika Tarnawska
12:35 - 13:20 Język ukraiński zajęcia łączone z kl. 3A i 3B sala nr 4 Swietłana Szczurek

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
09:50 - 10:35 Zajęcia komputerowe sala nr 6 (pracownia komputerowa) Beata Kasprzyk
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna (w.f.) sala gimnastyczna Maria Dacyk
11:40 - 12:25 Język ukraiński zajęcia łączone z kl. 3A i 3B sala nr 1 Swietłana Szczurek

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
10:45 - 11:30 Język angielski sala nr 4 Monika Tarnawska
11:40 - 12:25 Religia katolicka zajęcia łączone z kl. 3A i 3B sala nr 5 Bogusław Kot
Religia prawosławna zajęcia łączone kl. 3A i 3B sala nr 10 (na dole) Bazyl Zabrocki

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Religia prawosławna sala nr 10 (na dole) Bazyl Zabrocki
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna (w.f.) sala gimnastyczna Maria Dacyk
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
11:40 - 12:25 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
12:35 - 13:20 Religia katolicka sala nr 4 Bogusław Kot

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna (w.f.) sala gimnastyczna Maria Dacyk
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna sala nr 4 Beata Kasprzyk