'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Szkoła Podstawowa w Kalnikowie - Klasa siódma

Wychowawca

Dorota Klechowska

Moja klasa

Maria Dacyk

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowawca klasy drugiej gimnazjum

Bogusław Kosztyła

Przedmioty: Język polski

wychowawca klasy ósmej

Dorota Klechowska

Przedmioty: Język angielski, Godzina z wychowawcą

wychowawca klasy siódmej szkoły podstawowej

Krzysztof Fier

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca klasy piątej

Jolanta Głuszek

Przedmioty: Chemia