'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Podręczniki

Tytuł: Podręcznik "Między nami" 6

Autor: A. Łuczak, A. Murdzak

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: 445/3/2014

Klasa VI

Przedmiot: Język polski

Nauczyciel: Ludmiła Sozańska-Popowycz

Klasy: szósta