'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Podręczniki

Tytuł: Podręcznik "Matematyka" 6

Autor: M. Dobrowolska, K. Zarzycka

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: 61/3/10/S.

Klasa VI
ćwiczenia 1-3

Przedmiot: Matematyka

Nauczyciel: Małgorzata Kowalska

Klasy: szósta