'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Przedmioty

WOS

Podręczniki: Podręcznik "KOSS" 2 - 3

Nauczyciel: Krzysztof Fier

Klasy: trzecia, druga