Dziękujemy za " Białą Niedzielę" czyli w służbie zdrowia

 6 marca 2016 r. w szkole odbyła się " Biała Niedziela". Od godziny 14.00 mieszkańcy Kalnikowa korzystali z bezpłatnych porad i konsultacji lekarskich w zakresie medycyny ( rodzinnej, ortopedycznej, laryngologicznej, stomatologicznej, pediatrycznej, logopedycznej, związanej z rehabilitacją ruchową ). Organizatorzy: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego w Przemyślu i Kalnikowie, Stowarzyszenie " Bliżej Siebie", Stowarzyszenie " Moja Mała Ojczyzna" i Sołectwo Kalników przygotowali także pokazy pierwszej pomocy medycznej i konkursy dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim za tak cenną incjatywę. O akcji pisała codzienna gazeta " Nowiny" z dnia 11 marca.

Opublikowano: 18 marca 2016 14:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 785

Wszelkie prawa zastrzeżone © Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej w Kalnikowie im. dra Bolesława Orzechowicza

Realizacja: Superszkolna.pl

  • 'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein
  • |
  • "Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub
Zaszyfrowany adres tej strony