'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Ogłoszenia

19 sierpnia 2016 10:25 | Ogłoszenia

Obiady w roku szkolnym 2016/17

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o sfinansowanie obiadów dla uczniów, którzy będą uczęszczać do naszego Zespołu Szkół w roku szkolnym 2016/17. Bliższe informacje w GOPS w Stubnie.

czytaj więcej »

01 września 2015 10:28 | Ogłoszenia

Regulamin wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów klas: I, II i IV szkoły podstawowej oraz kl. I gimnazjum z: a) bezpłatnych podręczników / materiałów edukacyjnych, przekazanych szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zakupionych przez...

czytaj więcej »